Historisch Oerle

 

 

Via een vrije wandeling kunt u kennis maken met van de verhalen over gebouwen en plaatsen die hun betekenis hebben gehad in de geschiedenis van Oerle.

Oerle bestaat uit twee kernen: Kerkoerle en Zandoerle, allebei in de route opgenomen. Daarnaast nog de gehuchten Halfmijl en Toterfout, bekend om zijn grafheuvels uit de Bronstijd.

De wandeling voert je langs de Brink van Zandoerle met zijn Dingbank, de molen Sint Jan en in Kerkoerle langs de voormalige Zuivelfabriek.

De patroonheilige van het dorp is Sint Johannes de Doper. Op zijn naamfeest op 24 juni worden dan  volgens oud gebruik aan veel woningen nog Sint Janstrossen gehangen. Dit om allerlei onheil af te wenden en om geluk en gezondheid te brengen.

Ter ondersteuning van een wandeling is een kaart beschikbaar.
Download de thema-kaart hier: Historisch Oerle