Over ons

De stichting

Bestuur Geheimen van Veldhoven
Wiel Berden, voorzitter
Tiny Leijten, secretaris
Tiny Renders, penningmeester

Realisatie
Jac van Lieshout, contentbeheer
Bianca Kuijpers, communicatie
Jan Keeris, vormgeving
Jan van Gestel, webbeheer

Voormalige werkgroep Geheimen van Veldhoven
Jan Bressers, Vera Diebels, Ton van den Hurk, Anny Jenniskens,
Jac van Lieshout, Louis Schats, Bob Tielen, Frans Loots †

Samenwerking
Stichting Geheimen van Veldhoven zal op termijn volledig opgaan in de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven.

Doelstelling
Hierbij blijft het doel van onze stichting overeind: het geven van makkelijk toegankelijke informatie over de Geschiedenis van Veldhoven en zijn historisch relevante plaatsen. Ook de onderdelen ‘Kunst in de Openbare Ruimte’ en op korte termijn ‘Bomenroutes’ zullen deel blijven uitmaken, omdat deze objecten veelal een binding hebben, of onderdeel zijn, van de geschiedenis van Veldhoven.