Geschiedenis

Inleiding

De geschiedenis van Veldhoven, de provincie Noord-Brabant en Nederland speelt een belangrijke rol in veel Geheimen van Veldhoven. Streekhistoricus Jean Coenen heeft in het boek ‘Veldhoven, van Toterfout tot heden’ de historische achtergronden diepgaand belicht. Op deze website vind je hiervan een samenvatting, die je wat meer achtergrondinformatie geeft bij alle Geheimen van Veldhoven.

Vier kerkdorpen
De huidige gemeente Veldhoven bestaat sinds 1 mei 1921. In dat jaar werden de drie zelfstandige gemeenten Veldhoven-­Meerveldhoven, Zeelst en Oerle samengevoegd tot één nieuwe gemeente. In feite ging het om vier dorpskernen en vier parochies. Zij waren al sinds de 16e eeuw zelfstandig.

Op de oude kaart bovenaan deze pagina staat de vier oorspronkelijke kerkdorpen met de akkers (wit), aangeplante bossen (donkergroen) en grasland (lichtgroen). Daarbuiten de heidevelden (lichtbruin).

De bank van Oerle
In de Middeleeuwen hadden deze vier dorpen, samen met Blaarthem, Vessem, Knegsel en Wintelre, deel uitgemaakt van de bank van Oerle. Deze bank of schepenbank lag in het kwartier van Kempenland, één van de districten binnen de Meierij van Den Bosch in het hertogdom Brabant. De geschiedenis van dit gebied gaat nog veel verder terug dan de Middeleeuwen. Tienduizend jaar geleden verbleven hier al mensen. Talloze sporen uit de prehistorie en vroegste geschiedenis zijn in de loop der jaren gevonden of opgegraven. In het landschap zijn zelfs nog overblijfselen uit de vroegste geschiedenis van deze streek te zien.

Lees verder in het volgende hoofdstuk  Van Prehistorie tot Romeinse tijd